Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid Kampaania läbiviimise eesmärgil. Teie
isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek. Kui Te sisestate oma andmed kampaanialehele ning edastate need meile, väljendate sellega oma soovi Kampaanias osaleda ning nõusolekut oma isikuandmete töötlemisega käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil ja ulatuses.

Kampaania läbiviimise eesmärgil võime Teie isikuandmeid kasutada järgnevalt:

- kui edastate Kampaania pealehel meile kooli ja enda nime ning e-posti
aadressi, kasutame neid andmeid, et saata Teile e-mail Kampaania lepingu ja info materjalidega;

- kasutame Teie poolt Kampaania lehele üles laetud taarakasti pilti avalikult koos kooli,
klassinumbri ja tähega, et kontrollida, kas olete kampaaniatingimusi nõuetekohaselt täitnud ning saate klassiga auhinna loosimises osaleda;

- Teie võidu korral kasutame Teie nime ja e-posti aadressi ainult selleks, et võtta Teiega
ühendust ning toimetada klassile kätte auhind;

- Teie isikuandmetele on ligipääs #ärarääma kampaania korraldajal Eesti Pandipakend OÜ-l (registrikood 11083514, aadress Visase 18, 11415, Tallinn). Me ei edasta Teie isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele.

Teil on kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused seoses oma
isikuandmetega, sealhulgas:
õigus saada meilt informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta ning juurdepääsu oma isikuandmetele;
õigus nõuda andmete parandamist;
õigus nõuda andmete kustutamist;
õigus nõuda andmete töötlemise piiramist;
õigus esitada töötlemisele vastuväiteid;

- õigus saada meilt oma isikuandmed, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus,
ning nõuda, et me edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
- õigus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

Lisaks on Teil igal ajal õigus mistahes meile antud nõusolek tagasi võtta, sealhulgas loobuda Kampaanias osalemisest. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetame Teie isikuandmete töötlemise.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram