Kampaania reeglid

1. ’’#ärarääma’’ on üle-eestiline üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite
kogumiskampaania, millega pööratakse tähelepanu koolinoorte keskkonnateadlikusse pakendite taaskasutusse suunamise tähtsuse osas.

2. Kampaania kestab perioodil 06.01.2020 kuni oktoober 2020.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates
reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning
kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaania eesmärgiks on suurendada koolinoorte keskkonnaalaseid teadmisi ja
tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.

5. Kampaanias saavad osaleda Eesti üldhariduskoolide alg-, põhi- ja gümnaasiumi
kooliastme klassid (edaspidi: osalejad).

6. Kampaania Korraldajaks on Eesti Pandipakend OÜ, registreerimiskood: 11083514
(edaspidi: Korraldaja).

7. Võistlusliku kampaania käigus koguvad osalejad Eesti Pandipakendi pandimärgiga
jookide plastpudeleid ja plekkpurke.

8. Koolid võistlevad kahes kategoorias. Esimese kategooria võidab kool, kes kogub
tükiliselt kokku kõige rohkem pandipakendeid. Teise kategooria võidab kool, kes
kogub kõige rohkem pakendeid ühe õpilase kohta. Mõlema kategooria võitjat
premeeritakse enneolematu festivalipäevaga oma koolis, kus löövad kaasa tuntud
Eesti influencerid (loe: suunamudijad).

9. Kutsume üles meisterdama klassiga tööõpetuse, kunsti, klassijuhataja vms tunnis
täiendavalt oma kujundusega taarakaste koolis kasutamiseks. Tee isevalmistatud
kogumiskastist pilt, lae see kampaania lehele www.ärarääma.ee. Ise taarakasti
meisterdanud klasside vahel loosime välja kolm auhinda, mis sisaldab ühte
keskkonnahoiuteemalist lauamängu Eco Race ja La Muu ökojäätist tervele klassile.

10. Tulenevalt ebaselgusest kui kaua koolid riiklikust eriolukorrast tulenevalt suletud saavad olema ei kuulutata 01.04.2020 välja vaheauhindade võitjaid vaid liidame vaheauhinnad kampaania lõpuauhindadega. Sellest tulenevalt jagatakse auhinnad välja järgmiselt:

Esimese kategooria koolid, kes koguvad tükiliselt kokku kõige rohkem pandipakendeid:
I koht: Festivalipäev oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid.
II kuni III koht: Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav keskkonnaharidusprogramm.

Teise kategooria koolid, kes koguvad kõige rohkem pakendeid ühe õpilase kohta:
I koht: Festivalipäev oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid.
II kuni III koht: Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav keskkonnaharidusprogramm.

11. Koolid saavad kampaaniaga liituda digiallkirjastades kampaanialepingu ja saates selle
aadressile info@eestipandipakend.ee. Lisa kirja manusesse ka kooli logo.
Kampaanialeping kindlustab pakendite tagatisraha väljamaksete korrektsuse ning
annab nende tegemiseks EPP-le seadusliku aluse.

12. Liitunud koolid saavad kokku kogutud pandipakendite tagatisraha arveldusarvele,
suunitlusega kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks. Koolidele saadetakse
tasuta stardipakett, mis sisaldab järgmisi tarvikuid:

 • 1 papist kogumiskast pandipakendite kogumiseks
 • 1 kampaania plakat
 • 5 kilekotti
 • 5 sulgurit
 • 5 seerianumbriga kleepsu

13. EPP transpordivedaja toob täitunud taarakotid korra kuus Eesti Pandipakendisse.
Äraveo ja lisatarvikute soovist palume teada anda aadressil
tellimus@eestipandipakend.ee

Kampaania olulisi kuupäevasid

 • Jaanuari kuu lõpuni ootame koolidelt kampaania lepinguid;
 • Veebruari alguses tuuakse kooli kogumiskast koos tarvikutega;
 • Pakendite loendusandmed avaldatakse kampaania lehel jooksvalt või hiljemalt 8. mail 2020;
 • 10.03.2020 loositakse välja kolm võitja klassi taarakogumise kasti meisterdamises;
 • 1.04.2020 avalikustatakse meemikonkursi võitja(d). Auhinnaks polaroid kaamera Instax Mini9.
 • Oktoobris 2020 avalikustatakse festivalipäeva ja Ahhaa teadusteatri võtnud koolid.

14. Eesti Pandipakend teostab kooli tagastatud pakendite
automatiseeritud loenduse oma käitluskeskuses Tallinnas. Pakendite loendamise
aluseks on koti plastsulgurile kleebitud seerinumbriga kleebis, mille kaudu seotakse
loendustulemused konkreetse tagastaja kooliga.

15. Lisa- või eriauhindade jagamise osas jätab Korraldaja endale õiguse otsustada nende
välja andmise või jagamise kampaania käigus.

16. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või
kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti
muude ebaõnnestumiste korral (kampaania Korraldajal ei õnnestu osalejaga kontakti
saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania
Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest
või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

17. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada
auhindade väljaandmine vääramatu jõu, konkursireeglite olulise rikkumise või
kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kodulehel
www.ärarääma.ee ja saates kirja osalejate kontaktaadressidele.

18. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata
kirjalikult kampaania Korraldaja esindajale e-mailile: kerttu-liina@eestipandipakend.ee

19. Kampaania lisainfo asub interneti aadressil www.ärarääma.ee

20. Kampaania Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või
parandada, teatades sellest kampaania kodulehel.

21. Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisega enda isikuandmete
töötlemisega kampaanias toodud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid ei
kasutata muudeks eesmärkideks ega edastata kolmandatele isikutele.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram