Kampaania pikem kirjeldus

#ÄRARÄÄMA

Kampaania on loodud selleks, et pöörata tähelepanu pandipakendite sorteerimise ja taaskasutusse suunamise vajadusele. Endiselt leiavad osad pudelid ja purgid oma tee prügikasti, kus nendest kasu ei ole.  Eestis jõuab ligi 90% müüdud pandipakenditest keskkonnasõbralikult ümbertöötlemisse, ent see seis võiks olla grammike parem. Ja et see meelest ei läheks tuleb seda kasvavale põlvkonnalegi pidevalt meelde tuletada − #ärarääma.

Väldi ületarbimist ja jäätmete teket olukorras, kus see võimalik on, ent meie peamine häda peitub pigem hoolimatuses, kus pakendid jäävad ringlusesse võtmata. Plast- ja klaapudelite ning plekkpurkide puhul on tegemist olemasoleva väärtusliku materjaliga, millest tehakse päriselt uusi asju loodusvarade kallale minemata.

Noored ei ole hukas

Kaugel sellest – noored on meie lootus. Seetõttu pöördumegi koolipere poole kampaaniaga, kus läbi vahetu sorteerimise ja kogumise kogemuse teadvustatakse noortele taaskasutamise olulisust. Teisalt on taara õigesse kohta poetamine tegu, mis on eeskujuks ja jääb kõikidele meelde, k.a lapsevanematele. Taaraautomaadi külastus ja pakendite sorteerimine peab olema argielu loomulik osa ning seda saab korraldada läbi erinevate ettevõtmiste. Nii olemegi lisanud kampaaniasse mitu lustakat ja huvitavat kogumistulemustest sõltumatut vaheülesannet, et juurutada noorte seas rõõmusrohelist mõtteviisi. Osalejad saavad kaasa lüüa humoorikas meemikonkursis, mille auhind on stiilne polaroidkaamera Instax Mini 9. Lisaks ootab ees loominguline videochallenge, kus parimad premeeritakse vinge kaasaskantava JBL kõlariga. Vaheauhindadena toob #ärarääma kampaaniasse vaatemängulisust Teaduskeskus AHHAA etendused ja sisu pandipakendite taaskasutamise teekonda avav haridusprogramm.

Kampaania olulisi kuupäevasid:

  • Kampaaniasse registreerimine on lõppenud 31.01.2020.
  • Pakendite äravedu koolist toimub kui täis on saanud viis kogumiskotti või projekti lõpus perioodil 01-07.10.2020. Vedusid teostab Eesti Pandipakendi transpordipartner.
  • 10.03.2020 loositi välja kolm võitja klassi taarakogumise kasti meisterdamises. Tulemused on siin.
  • 1.04.2020 avalikustati meemikonkursi võitja(d). Auhinnaks polaroid kaamera Instax Mini9.
  • 18.05.2020 avalikustatati Kendama konkursi võitja(d). Auhinnaks uhke JBL kõlar.
  • Kontaktõpe koolides oli kevadel 2020 erandlik ning kampaania auhindasid, Ahhaa Teadusteatrit ning festivalipäeva tuntud Eesti influenceritega, mais-juunis jätkuvate ürituste korraldamise piirangute tõttu, korraldada ei oleks saanud. Sellest tulenevalt jätkame kampaaniaga septembris ja lõpetame selle oktoobris 2020. Kokkuleppel võitjakoolidega loodame auhinna üritused korraldada samal kuul.
  • Ühtlasi on vaheauhindade väljaandmine liidetud lõpuauhindadega ja need jagatakse välja järgmiselt:

Esimese kategooria koolid, kes koguvad tükiliselt kokku kõige rohkem pandipakendeid:
I koht: Festivalipäev oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid.
II kuni III koht: Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav keskkonnaharidusprogramm.

Teise kategooria koolid, kes koguvad kõige rohkem pakendeid ühe õpilase kohta:
I koht: Festivalipäev oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid.
II kuni III koht: Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav keskkonnaharidusprogramm.

  • Oktoobri alguses alustati  video väljakutse võitjad TikTok-is ja Youtube-is. Auhinnaks Apollo kinkekaardid  3 x 100€ väärtuses.
  • Pärast oktoobrikuist kooli vaheaega avalikustatakse kampaania lõpptulemused ja võtjakoolid.
  • 25.11.2020 saavad koolid kokku kogutud pandipakendite tagatisraha oma arveldusarvele, suunitlusega kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks.

Kampaania väärtustest

Viimati seitse aastat tagasi korraldatud projektis koguti 70 üldhariduskoolis 25 600 õpilase abil Eestimaalt kokku ligi 44 000 pandipakendit. Toona võitis väikeste koolide kategooria Keeni Põhikool, kus ei olnud kooli puhvetit ja terves alevikus ka poodi koos selle juurde kuuluva taaratagastuspunktiga. Koolipere eestvedamisel sai kampaaniast terve kogukonna ettevõtmine pööramaks tähelepanu pakendite ümbertöötlemisele. Ühelt poolt pakuti kooli kaudu mugavat taaskasutamise võimalust kodu lähedal, teisalt sai pandipakendite tagatisraha eest haridusasutusele vajalikku soetada. Boonuseks suur lõpuüritus tervele kooliperele, millest muidu ehk sellises mastaabis ainult unistada saanuks… Kampaania raames koolidele tasuta väljastatud kogumiskast jääb oma sõnumitega ka järgmisteks aastateks taaskasutamise olulisust meelde tuletama.

#ärarääma kampaania korraldajaks on pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipakend, mille ülesandeks on üle-eestiliselt korraldada tagatisrahaga joogipakendite taaskasutamist. Läbi viidav kampaania ei sea kahtluse alla organisatsioonile olulisi väärtusi nagu pakendi jäätmetekke vältimine ja korduskasutamise eelistamine olukordades, kus see võimalik on. Eesti pandisüsteemis on muuhulgas kasutusel ka korduskasutatavad klaaspudelid ja panditopsid, mis aitavad jäätmeteket olulisel määral vähendada või seda lausa takistada.

15 tegutsemisaasta jooksul on Eestis kokku kogunud ja taaskasutusse suunanud üle 4 miljardi pandipakendi. Tule anna ka sina oma kooliga sellesse oluline panus.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram