Kampaania pikem kirjeldus

#ÄRARÄÄMA

Kampaania on loodud selleks, et pöörata tähelepanu pandipakendite sorteerimise ja taaskasutusse suunamise vajadusele. Endiselt leiavad osad pudelid ja purgid oma tee prügikasti, kus nendest kasu ei ole.  Eestis jõuab ligi 90% müüdud pandipakenditest keskkonnasõbralikult ümbertöötlemisse, ent see seis võiks olla grammike parem. Ja et see meelest ei läheks tuleb seda kasvavale põlvkonnalegi pidevalt meelde tuletada − #ärarääma.

Väldi ületarbimist ja jäätmete teket olukorras, kus see võimalik on, ent meie peamine häda peitub pigem hoolimatuses, kus pakendid jäävad ringlusesse võtmata. Plast- ja klaapudelite ning plekkpurkide puhul on tegemist olemasoleva väärtusliku materjaliga, millest tehakse päriselt uusi asju loodusvarade kallale minemata.

Noored ei ole hukas

Kaugel sellest – noored on meie lootus. Seetõttu pöördumegi koolipere poole kampaaniaga, kus läbi vahetu sorteerimise ja kogumise kogemuse teadvustatakse noortele taaskasutamise olulisust. Teisalt on taara õigesse kohta poetamine tegu, mis on eeskujuks ja jääb kõikidele meelde, k.a lapsevanematele. Taaraautomaadi külastus ja pakendite sorteerimine peab olema argielu loomulik osa ning seda saab korraldada läbi erinevate ettevõtmiste. Nii olemegi lisanud kampaaniasse mitu lustakat ja huvitavat kogumistulemustest sõltumatut vaheülesannet, et juurutada noorte seas rõõmusrohelist mõtteviisi. Osalejad saavad kaasa lüüa humoorikas meemikonkursis, mille auhind on stiilne polaroidkaamera Instax Mini 9. Lisaks ootab ees loominguline videochallenge, kus parimad premeeritakse vinge kaasaskantava JBL kõlariga. Vaheauhindadena toob #ärarääma kampaaniasse vaatemängulisust Teaduskeskus AHHAA etendused ja sisu pandipakendite taaskasutamise teekonda avav haridusprogramm.

Kampaania olulisi kuupäevasid:

  • Kampaaniasse registreerimine on lõppenud 31.01.2020
  • Pakendite äravedu koolist toimub kui täis on saanud viis kogumiskotti või allseisval kolmel vedude nädalal:

- märtsi viimasel nädalal;
- pärast aprilli koolivaheaega. Vedusid teostab Eesti Pandipakendi transpordipartner.

  • Pakendite loendusandmed avaldatakse kampaania lehel 9. märtsil, 1. aprillil ja 8. mail 2020
  • 9.03.2020 loositakse välja kolm võitja klassi taarakogumise kasti meisterdamises
  • 1.04.2020 avalikustatakse neli Ahhaa teadusteatri ja pandipakendite keskkonnaharidusprogrammi võitnud kooli
  • 8.05.2020 avalikustatakse kaks parimat festivalipäeva võtnud kooli
  • Meemikonkursi ja video väljakutset puudutava avaldame kampaania käigus Eesti tuntud influencerite kaasabil

 

Kampaania väärtustest

Viimati seitse aastat tagasi korraldatud projektis koguti 70 üldhariduskoolis 25 600 õpilase abil Eestimaalt kokku ligi 44 000 pandipakendit. Toona võitis väikeste koolide kategooria Keeni Põhikool, kus ei olnud kooli puhvetit ja terves alevikus ka poodi koos selle juurde kuuluva taaratagastuspunktiga. Koolipere eestvedamisel sai kampaaniast terve kogukonna ettevõtmine pööramaks tähelepanu pakendite ümbertöötlemisele. Ühelt poolt pakuti kooli kaudu mugavat taaskasutamise võimalust kodu lähedal, teisalt sai pandipakendite tagatisraha eest haridusasutusele vajalikku soetada. Boonuseks suur lõpuüritus tervele kooliperele, millest muidu ehk sellises mastaabis ainult unistada saanuks… Kampaania raames koolidele tasuta väljastatud kogumiskast jääb oma sõnumitega ka järgmisteks aastateks taaskasutamise olulisust meelde tuletama.

#ärarääma kampaania korraldajaks on pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipakend, mille ülesandeks on üle-eestiliselt korraldada tagatisrahaga joogipakendite taaskasutamist. Läbi viidav kampaania ei sea kahtluse alla organisatsioonile olulisi väärtusi nagu pakendi jäätmetekke vältimine ja korduskasutamise eelistamine olukordades, kus see võimalik on. Eesti pandisüsteemis on muuhulgas kasutusel ka korduskasutatavad klaaspudelid ja panditopsid, mis aitavad jäätmeteket olulisel määral vähendada või seda lausa takistada.

15 tegutsemisaasta jooksul on Eestis kokku kogunud ja taaskasutusse suunanud üle 4 miljardi pandipakendi. Tule anna ka sina oma kooliga sellesse oluline panus.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram