REEGLID

 1. Sissejuhatus

  1. OÜ Eesti Pandipakend (registrikood 11083514, aadress Visase tn 18, 11415 Tallinn) („Pandipakend“ või „meie“) viib läbi kampaaniat „Ärarääma“ („Kampaania“).

  2. Palun tutvuge hoolikalt käesolevate kampaaniatingimustega. Küsimuste või kaebuste korral võtke meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

  3. Pandipakendil on õigus teha kampaaniatingimustes muudatusi, avaldades muudetud tingimused Kampaania veebilehel www.araraama.ee („Kampaania Veebileht“).

 2. Kampaanias osalemise tingimused

  1. Kampaania toimub 24.05.2018 kuni 9.07.2018.

  2. Kampaania läbiviimise territoorium on Eesti Vabariik.

  3. Kõikide Kampaanias osalejate vahel loosime välja 26 festivalipassi ja 40 kinopiletit . Võitjad loositakse juhuslikult kõikide Kampaanias osalejate hulgast.

  4. Kampaanias osalemiseks tuleb toimida järgnevalt:
   1. sisestada vajalikud andmed (nimi, e-post) Kampaania Veebilehel ning järgida e-kirja teel saadetud juhiseid, et saada ligipääs Kampaania pealehele;
   2. tutvuda ja nõustuda kampaaniatingimustega;
   3. viia üks või mitu pudelit taaraautomaati ja võtta tšekk;
   4. kirjutada tšekile #ärarääma ja oma eesnimi;
   5. teha tšekist pilt ja postitada see oma Instagram’i kontol, märkides postituse juurde #ärarääma;
   6. laadida pilt üles Kampaania pealehele ning esitada muud vajalikud andmed.
  5. Loosimine toimub 09-31.07.2018. Võitjate nimed kuulutame välja veebilehel araraama.ee ning võtame kõikide võitjatega isiklikult ühendust registreerimisel avaldatud e-postiaadressil.

  6. Meil on õigus Teid ette teatamata Kampaaniast kõrvaldada, kui selgub, et Te ei ole järginud Kampaania tingimusi või olete ebaõiglaselt mõjutanud Kampaania läbiviimist.

  7. Kampaaniaga seotud kaebuseid saab esitada 6 kuu jooksul pärast Kampaania lõpukuupäeva, suuliselt või kirjalikult, võttes meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 3. Isikuandmete töötlemine

  1. Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid Kampaania läbiviimise eesmärgil. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek. Kui Te sisestate oma andmed kampaanialehele ning edastate need meile, väljendate sellega oma soovi Kampaanias osaleda ning nõusolekut oma isikuandmete töötlemisega käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil ja ulatuses. Kampaania läbiviimise eesmärgil võime Teie isikuandmeid kasutada järgnevalt:

   1. kui edastate Kampaania Veebilehel meile oma nime ja e-posti aadressi, kasutame neid andmeid, et saata Teile e-mail unikaalse URL-aadressiga, mille kasutamisega saate ligipääsu Kampaania pealehele;

   2. küsime Teilt infot Teie sünniaasta, maakonna ja eelistatud auhinna valiku kohta, et saaksime võidu korral anda Teile võimalikult meelepärase ja sobiva auhinna;

   3. kasutame Teie poolt Kampaania pealehele üles laetud pilti, et kontrollida, kas olete kampaaniatingimusi nõuetekohaselt täitnud ning saate loosimises osaleda;

   4. Teie võidu korral kasutame Teie nime ja e-posti aadressi, et võtta Teiega ühendust ning toimetada auhind Teile kätte.

  2. Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muul viisil, kui annate meile selleks eraldi nõusoleku.

  3. Teie isikuandmetele on ligipääs reklaamiagentuuril Vatson OÜ (registrikood 12586620, aadress Kentmanni tn 18-3, 10116 Tallinn), kes aitab meid Kampaania korraldamisel ja läbiviimisel, veebilehtede haldamisel jms. Me ei edasta Teie isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele.

  4. Säilitame Teie isikuandmeid kuni Kampaania lõpuni ning kustutame need 6 kuu jooksul alates Kampaania lõpukuupäevast või varem, kui Te loobute Kampaanias osalemisest.

  5. Teil on kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused seoses oma isikuandmetega, sealhulgas:

   1. õigus saada meilt informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta ning juurdepääsu oma isikuandmetele;

   2. õigus nõuda andmete parandamist;

   3. õigus nõuda andmete kustutamist;

   4. õigus nõuda andmete töötlemise piiramist;

   5. õigus esitada töötlemisele vastuväiteid;

   6. õigus saada meilt oma isikuandmed, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning nõuda, et me edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

   7. õigus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

  6. Lisaks on Teil igal ajal õigus mistahes meile antud nõusolek tagasi võtta, sealhulgas loobuda Kampaanias osalemisest. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetame Teie isikuandmete töötlemise.

 4. Kontakt

  1. Küsimuste või kaebuste korral võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

OÜ Eesti Pandipakend
Visase 18, 11415 Tallinn
Telefon: 647 0010
E-post: